• Harmonogram matura - egzamin pisemny

    •  

     DATA, PRZEDMIOT

      

     NR SALI

     POZIOM

      

     ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

      

     06.05.2019 r.

     JĘZYK POLSKI

     (poniedziałek)

     g. 9.00

      

     Aula

      

     PP

      

     1. Agnieszka Kondratowicz – przewodnicząca
     2. Maciej Bułaj
     3. Małgorzata Leśniańska
     4. Jacek Brommer
     5. Beata Unisławska – Główniak – ZSL i T Gubin

     17

     PP

     1. Jolanta Plekan – przewodnicząca
     2. Anna Nowak
     3. Cezary Browarczyk
     4. Urszula Chwałek  – ZSL i T Gubin

     16

     PP

     1. Joanna Wąchała – przewodnicząca
     2. Anna Leśko
     3. Jacek Gornow – ZSL i T Gubin

     06.05.2019 r.

     JĘZYK POLSKI

     (poniedziałek)

     g. 14.00

      

     Aula

     PR

     1. Daria Nowak – przewodniczaca
     2. Marzena Truchan – Michalak
     3. Monika Hańćka – ZSO Gubin

      

      

     07.05.201 r.

     MATEMATYKA

     (wtorek)

     g.9.00

     Aula

      

     PP

      

     1. Halina Baranowska  - przewodnicząca
     2. Ireneusz Starosielec
     3. Maciej Bułaj
     4. Bartosz Pasternak
     5. Aneta Lipowicz – ZSL i T Gubin

     17

     PP

     1. Arkadiusz Grobarek – przewodniczący
     2. Sylwia Perwińska
     3. Anna Mazur
     4. Anna Maślak – ZSL i T Gubin

      

     16

      

     PP

     1. Mieczysław Maćkowiak – przewodniczący
     2. Zbigniew Dyliński
     3. Marzena Lewandowska – SP3 Krosno Odrzańskie

      

      

      

     08.05.2019 r.

     JĘZYK ANGIELSKI

     (środa)

     g. 9:00

      

     AULA

     PP

      

      

      

     1. Joanna Lewandowska – przewodnicząca
     2. Sylwia Wisian
     3. Maja Karaś
     4. Ilona Alf
     5. Wioleta Telicka – ZSL i T Gubin 

     17

      

      

     PP

      

      

     1. Ireneusz Starosielec – przewodniczący
     2. Ewa Lubczyńska
     3. Ewa Piasek – ZSL i T Gubin

     16

     PP

     1. Tomasz Mycek – przewodniczący
     2. Maria Babul
     3. Aleksandra Szuplak – SP nr 2

     08.05.2019 r.

     JĘZYK ANGIELSKI

     (środa)

     g. 14:00

     AULA

     PR

      

      

     1. Jacek Brommer – przewodniczący
     2. Anna Nowak
     3. Jolanta Plekan
     4. Maria Adach
     5. Renata Bencar – SP nr 2

      

      

      

     09.05.2019 r.

     (czwartek)

     MATEMATYKA

     g. 9:00

      

      

     AULA

      

      

     PR

      

      

     1. Agnieszka Kondratowicz – przewodnicząca
     2. Anna Mazur
     3. Ewa Zawadzka – SP nr 2

      

     10.05.2019 r.

     (piątek)

     BIOLOGIA

     g.9:00

     AULA

      

     PR

      

     1. Anna Leśko – przewodnicząca
     2. Marzena Truchan - Michalak
     3. Jacek Gornow – ZSL i T Gubin

      

      

     10.05.2019 r.

     (piątek)

     WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

     g. 14:00

     AULA

      

      

      

     PR

      

      

     1. Barbara Dzidowska – przewodnicząca
     2. Ireneusz Starosielec
     3. Monika Bania– ZSL i T Gubin

      

     13.05.2019 r.

     (poniedziałek)

     CHEMIA

     g. 9.00

      

      

     17

      

      

     PR

      

      

      

     1. Joanna Lewandowska – przewodnicząca
     2. Bartosz Pasternak
     3. Anna Karecka – ZSL i T Gubin

     13.05.2019 r.

     (poniedziałek)

     INFORMATYKA

     g. 14.00

     22

     PR

     1. Małgorzata Leśniańska – przewodnicząca
     2. Ewa Lubczyńska
     3. Monika Hańćka – ZSO Gubin
     4. Administrator – Małgorzata Ficek

      

      

     14.05.2019r.

     (wtorek)

     JĘZYK NIEMIECKI

     g. 9:00

     17

     PP

     1. Cezary Browarczyk – przewodniczący
     2. Mieczysław Maćkowiak
     3. Beata Pawłowska – SP3 Krosno Odrzańskie

     14.05.2019 r.

     (wtorek)

     JĘZYK NIEMIECKI

     g. 14:00

     17

     PR

     1. Arkadiusz Grobarek – przewodniczący
     2. Maciej Bułaj
     3. Tomasz Nowicki – ZSL i T Gubin

      

      

     15.05.2019 r.

     (środa)

     GEOGRAFIA

     g. 9:00

      

     AULA

     PR

     1. Daria Nowak – przewodnicząca
     2. Halina Baranowska
     3. Jadwiga Skoblicka – SP nr 2

      

      

      

      

     20.05.2019

     (poniedziałek)

     HISTORIA

     g. 14:00

     16

     PR

     1. Ewa Maćkowiak – przewodnicząca
     2. Zbigniew Dyliński
     3. Tomasz Nowicki – ZSL i T Gubin

      

      

     22.05.2019 r.

     (środa)

     JĘZYK WŁOSKI

     15

     PP

     1. Sylwia Wisian – przewodnicząca
     2. Ilona Alf
     3. Krzysztof Wesołek – SP3 Krosno Odrzańskie