• NAJLEPSZE LICEA W POLSCE

     • Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące w Krośnie Odrzańskim  jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2019".

      http://www.liceum.perspektywy.pl