• Harmonogram matura - egzamin ustny

    • Data

     Egzaminy ustne

     Przedmiot

      

     Klasa

      

     Gabinet

      

     Przedmiotowe zespoły egzaminacyjne

     egzaminator

     członek komisji

     9.05.2019 r.

     (czwartek)

     Język polski

     godz.9.00

     15- 3a

     4- LD

      

     35

     Ewa Maćkowiak

     Iwona Wojtecka

     10.05.2019 r.

     (piątek)

     Język angielski

     godz. 9.00

      

     8 – 3b

     1 – 3a

     36

     Anna Leśko

     Ivan Sitkiewicz

     Język angielski

     godz. 12.00

     8 - LD

     36

     Agnieszka Kondratowicz

     Ivan Sitkiewicz

     Język angielski

     godz. 9.00

     13 – T

     5 – 3a

     35

     Loubow Sitkiewicz

     Bartosz Pasternak

     13.05.2019 r.

     (poniedziałek)

     Język polski

     godz. 9.00

      

     5 – LD

     15 – 4t

     35

     Ewa Maćkowiak

     Adriana Gładysz- Gaczyńska

      

     14.05.2019 r.

     (wtorek)

     Język polski

     godz.9.00

      

     9 – 3b

     9 – 4t

      

      

     35

     Barbara Dzidowska

     Alicja Tyl

      

     15.05.2019 r.

     (środa)

     Język polski

     godz.9.00

     17 – 3b

     35

     Ilona Alf

     Wioletta Kucharska - Spiralska

     16.05.2019 r.

     (czwartek)

      

     Język angielski

     godz. 9.00

      

     15 – 3b

     1 – dod.

     36

     Anna Leśko

     Ivan Sitkiewicz

     Język angielski

     godz. 9.00

      

     8 – 3a

     10 – 4t 

     35

     Agnieszka Kondratowicz

     Lubow Sitkiewicz

     Język niemiecki

     godz.9.00

      

     2 – 3a

     3 – 3b

     1 – 4t

     34

     Sylwia Perwińska

     Monika Hańcka