• REKRUTACJA 2019/2020

     WAŻNE  TERMINY

      

     od 13 maja do 17 czerwca 2019 r.

     składanie podań do wybranej przez kandydata szkoły

     od 21 do 25 czerwca 2019 r.

     przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę – świadectwo oraz zaświadczenie
     o wynikach egzaminu zewnętrznego

     04 lipca 2019 r.

     godz. 12:00

     podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

     do 11 lipca 2019 r.
     do godz. 15:00

     potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

     12 lipca 2019 r.
     godz. 12:00

     ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy przedłożyli oryginały dokumentów