•  

     SZKOŁA / PRZEDMIOT

      

     PODRĘCZNIKI  KLASA I

     LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE i TECHNIKUM – po gimnazjum

     JĘZYK POLSKI

      

     M. Chmiel, E. Kostrzewa , Ponad słowami, wydawnictwo Nowa Era, cześć I i II

     Historia

      

     Stanisław Roszak, Jarosław  Kłaczkow, Poznać przeszłość. Wiek XX, wyd.  Nowa Era,

     WOS

     Arkadiusz Janicki, W centrum uwagi, wyd.  Nowa Era,

      

     MATEMATYKA

     W. Babiański L. Chańko, D. Ponczek , Matematyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych , zakres podstawowy i rozszerzony, Nowa Era

     GEOGRAFIA

      

     Radosław Uliszek, Krzysztof Wiedrrmann, Oblicza geografii – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.  Zakres podstawowy, wyd. Nowa Era (podręcznik +karta pracy)

     FIZYKA

     M. Braun, W. Śliwa , Odkryć fizykę – zakres podstawowy, wyd. Nowa Era

     BIOLOGIA

     Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec- Jeleń, Stanisław Czachorowski , Biologia na czasie- poziom podstawowy, wyd. Nowa Era (podręcznik +karta pracy)

     CHEMIA

     R. Hassa, A.  Mrzigod, J. Mrzigod, To jest chemia, NOWA ERA

     INFORMATYKA

     E. Krawczyński, Z. Talaga, M. Wilk, Informatyka nie tylko dla uczniów – zakres podstawowy,  WSiP

     EDUKACJA DLA BEZPIECZENSTWA

     B. Breitkopf, M. Cieśla,  Po prostu EDB, WSiP 2012

     PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOSCI

     Z. Makieła, T. Rachwał, Krok w przedsiębiorczość, Nowa Era

      

     RELIGIA

     Religia dla szkół ponadgimnazjalnych, Świadek Chrystusa w kościele, pod. red. ks.J.Szpeta, D.Jackowiak, księgarnia św. Wojciecha

      

     W technikum literaturę do przedmiotów zawodowych nauczyciele podadzą na początku roku szk.

     Podręczniki z języków obcych będą wskazane przez nauczycieli po teście diagnostycznym.

      

      

     SZKOŁA / PRZEDMIOT

      

     PODRĘCZNIKI  KLASA I

     BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – po gimnazjum

      

     JĘZYK POLSKI

      J. Kusiak, Odkrywamy na nowo, Operon

     HISTORIA

      

     Stanisław Roszak,  Jarosław  Kłaczkow , Poznać przeszłość. Wiek XX, Nowa Era.

     WOS

     Arkadiusz Janicki, W centrum uwagi, Nowa Era,

      

     MATEMATYKA

     A. Cewe, M Krawczyk,A. Magryś- Walczak, H Nahorska, Matematyka w ZSZ kl. I-III PODKOWA

      

     FIZYKA

     M. Braun, W. Śliwa , Odkryć fizykę – zakres podstawowy, Nowa Era

      

     GEOGRAFIA

     R. Uliszek, K. Wiedrrmann, Oblicza geografii – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, Nowa Era (podręcznik+karta pracy)

     J.ANGIELSKI

     New Horizons 1,  OXFORD

     J.NIEMIECKI

     S.Mróz – Dwornikowska, U.Górecka, Welttour 1, Nowa Era

     INFORMATYKA

     E. Krawczyński, Z. Talaga, M. Wilk, Informatyka nie tylko dla uczniów–zakres podstawowy, WSiP,

     CHEMIA

     R. Hassa, A.  Mrzigod, J. Mrzigod, To jest chemia, NOWA ERA

     BIOLOGIA

     E. Bonar, W. Krzeszowiec- Jeleń, S. Czachorowski, Biologia na czasie- poziom podstawowy, wyd. Nowa Era (podręcznik+karta pracy)

     PODSTAWY

     PRZEDSIĘBIORCZOSCI

     Z.Makieła, T.Rachwał, Krok w przedsiębiorczość, Nowa Era

     EDUKACJA DLA BEZPIECZENSTWA

     B.Breitkopf, M. CieślaPo prostu EDB, WSiP 2012

     RELIGIA

     Religia dla szkół ponadgimnazjalnych, Świadek Chrystusa w kościele, Księgarnia św. Wojciecha

     Materiały pomocnicze w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych poda nauczyciel przedmiotów zawodowych.